پاسخ به شبهه ما از تبار قریش هستیم، هوا خواه ما عرب و عدو ما فارس است …

ما از تبار قریش هستیم، هوا خواه ما عرب و عدو ما فارس است ...

ما از تبار قریش هستیم هوا خواه ما عرب و عدو ما فارس است. این …

احادیثی از امام موسی کاظم (ع)

امام موسی کاظم علیه السلام

با فرا رسیدن سالروز ولادت امام هفتم شیعیان ابا الرضا، امام موسی کاظم (ع) بر …