شرح دعای دوازدهم صحیفه سجادیه – بخش دوم

دعای دوازدهم صحیفه سجادیه

در این نوشتار به شرح دعای دوازدهم صحیفه سجادیه (فراز سوم) حضرت زین العابدین علیه …