واقعه افک روایت شده در برخی از منابع شیعی

داستان قرآنی

درباره واقعه افک به طور مفصل و داستان گونه در مطالب «داستان افک –

داستان افک (دروغ بزرگ) – بخش اول

داستان افک

همانا کسانی که افک (دروغ بزرگ) را آوردند (بهتان بستند)، گروهی از میان شما بودند، …

ده نصیحت لقمان حکیم به فرزندش

لقمان حکیم

خداوند متعال در قرآن کریم به شخصیت‌ها و اقوام بسیاری اشاره کرده است که لقمان …