تفسیر سوره مطففین-بخش اول

تفسیر سوره مطففین

هشتاد و سومین سوره بر اساس ترتیب کنونی قرآن و هشتاد و ششمین سوره نازل …

معرفی سوره مطففین

معرفی سوره مطففین

سوره مطففین هشتاد و سومین سوره قرآن کریم است. این سوره دارای 36 آیه است …

داستان یوم الدار

داستان یوم الدار

و خویشاوندان نزدیک خویش را انذار کن و پَر و بال (رحمت) خود را برای …

داستان قرآنی-ایمان آوردن جنیان به اسلام

داستان قرآنی- ایمان آوردن جنیان به اسلام

(و به یاد آر) زمانی را که ما گروهی از جنیان را به سوی تو …

تفسیر سوره انشقاق-بخش اول

تفسیر سوره انشقاق

هشتاد و چهارمین سوره قرآن کریم بر اساس ترتیب کنونی سوره‌ها و هشتاد و سومین …