شهادت دو زن برابر با یک مرد! پس خدا عادل نیست

شهادت دو زن برابر با یک مرد! پس خدا عادل نیست

شهادت دو زن برابر با یک مرد! پس خدا عادل نیست. این شبهه یکی از …

احادیث شبهه |شبهه در کلام معصومین

احادیث شبهه|شبهه در احادیث

شبهه یکی از مهم‌ترین موضوعات مورد بحث در آموزه‌های دینی است. در اعصار و دوره‌های …

پاسخ به شبهه _ تناقض میان معین بودن رزق آدمی و از گرسنگی مردن برخی از آن ها

پاسخ به شبهه مرتبط با رزاقیت خداوند

در آیه ششم سوره هود آمده است: «هیچ جنبنده‌ای در زمین نیست جز این‌که رزق …