شرح دعای ۱۲صحیفه سجادیه –بخش پنجم

دعای دوازدهم صحیفه سجادیه

دعای ۱۲صحیفه سجادیه حضرت زین العابدین علیه السلام، دعایی است ماثور که در باب اقرار …

شرح دعای دوازدهم صحیفه سجادیه –بخش چهارم

دعای دوازدهم صحیفه سجادیه

در این نوشتار و در ادامه مطالب پیشین با همین عنوان به شرح فراز ششم …

شرح دعای دوازدهم صحیفه سجادیه – بخش اول

دعای دوازدهم صحیفه سجادیه

دعای دوازدهم صحیفه سجادیه امام زین العابدین علیه السلام، از دعاهای مأثور ایشان است که …

دعای یازدهم صحیفه سجادیه – بخش چهارم

دعای یازدهم صحیفه سجادیه

دعای یازدهم صحیفه سجادیه امام زین العابدین علیه السلام از جمله دعاهای مأثور و به …

دعای یازدهم صحیفه سجادیه

دعای یازدهم صحیفه سجادیه

دعای یازدهم صحیفه سجادیه یکی از دعاهای پُر مضمون، پُر محتوا و عرفانی امام زین …

دعای یازدهم صحیفه سجادیه – بخش اول

دعای یازدهم صحیفه سجادیه

دعای یازدهم صحیفه سجادیه که به دعای «خواتم الخیر» معروف است، دعایی است که در …