شرح دعای ۱۲صحیفه سجادیه –بخش پنجم

دعای دوازدهم صحیفه سجادیه

دعای ۱۲صحیفه سجادیه حضرت زین العابدین علیه السلام، دعایی است ماثور که در باب اقرار …

شرح دعای دوازدهم صحیفه سجادیه –بخش چهارم

دعای دوازدهم صحیفه سجادیه

در این نوشتار و در ادامه مطالب پیشین با همین عنوان به شرح فراز ششم …

شرح دعای دوازدهم صحیفه سجادیه- بخش سوم

دعای دوازدهم صحیفه سجادیه

در این مطلب و برای بهره‌مندی از کلام امام سجاد (ع) به شرح فرازهای دیگری …

شرح دعای دوازدهم صحیفه سجادیه – بخش دوم

دعای دوازدهم صحیفه سجادیه

در این نوشتار به شرح دعای دوازدهم صحیفه سجادیه (فراز سوم) حضرت زین العابدین علیه …

شرح دعای دوازدهم صحیفه سجادیه – بخش اول

دعای دوازدهم صحیفه سجادیه

دعای دوازدهم صحیفه سجادیه امام زین العابدین علیه السلام، از دعاهای مأثور ایشان است که …