شرح دعای سیزدهم صحیفه سجادیه-بخش دوم

شرح دعای 13 صحیفه سجادیه

در این نوشتار و در ادامه مطلب «شرح دعای 13 صحیفه سجادیه-بخش اول» …

شرح دعای 13 صحیفه سجادیه-بخش اول

شرح دعای 13 صحیفه سجادیه

دعای 13 صحیفه سجادیه یکی دیگر از دعاهای منقول از حضرت زین العابدین علیه السلام …

شرح دعای 12 صحیفه سجادیه- فراز شانزدهم

دعای 12 صحیفه سجادیه

و در ادامه چندین مطلب قبلی که در شرح و تفسیر فرازهای مختلف دعای 12 …

شرح دعای 12 صحیفه سجادیه- فراز چهاردهم

دعای دوازدهم صحیفه سجادیه

دعای 12 صحیفه سجادیه که در باب توبه به درگاه احدیت و اعتراف نمودن به …