شرح دعای چهاردهم صحیفه سجادیه – بخش چهارم

دعای چهاردهم صحیفه سجادیه

بخش چهارم شرح دعای چهاردهم صحیفه سجادیه به  فراز ششم و هفتم این دعا اختصاص …