تفسیر سوره مبارکه قدر – بخش دوم

قرآن کریم

سوره مبارکه قدر از پر فضیلت‌ترین سوره‌های قرآن مجید می‌باشد. این سوره متشکل از پنج …

تفسیر سوره بینه – بخش سوم

قرآن

اهل الکتاب یا بینه، نود و هشتمین سوره قرآن کریم بر اساس ترتیب کنونی سوره‌ها …