تفسیر دعای پانزدهم صحیفه سجادیه – بخش پنجم

دعای پانزدهم صحیفه سجادیه

دعای پانزدهم صحیفه سجادیه از جمله دعاهای ماثور از حضرت زین العابدین علیه السلام است. …

شرح دعای چهاردهم صحیفه سجادیه – بخش چهارم

دعای چهاردهم صحیفه سجادیه

بخش چهارم شرح دعای چهاردهم صحیفه سجادیه به  فراز ششم و هفتم این دعا اختصاص …