آشنایی مختصر با فرقه ی انحرافی بابیت – بخش اول

فرقه های ایجاد شده در مذهب تشیع

در دوران غیبت حضرت مهدی (عج) شناختن فرقه های انحرافی که در صدد معرفی خود …

مدعیان دروغین مهدویت

مدعیان دروغین مهدویت

اعتقاد به وجود مهدی موعود و نجات بخش بودن آن، یکی از باورها و اعتقاد …