داستان قرآنی-ایمان آوردن جنیان به اسلام

داستان قرآنی- ایمان آوردن جنیان به اسلام

(و به یاد آر) زمانی را که ما گروهی از جنیان را به سوی تو …

داستان های ائمه- امام موسی کاظم (ع)- تصمیمی ناگهانی به قیمت جان!

امام موسی کاظم علیه السلام

در این مطلب به روایت یکی از داستان های ائمه که مرتبط با زندگانی امام …