شرح حکمت 52 نهج البلاغه

شرح حکمت 52 نهج البلاغه

بخشش در زمان قدرت نامی است مناسب برای حکمت 52 نهج البلاغه حضرت علی (ع)، …