استفتائات و احکام تراشیدن ریش – آیت الله خامنه‌ای

استفتائات و احکام ریش تراشی

تراشیدن ریش، حلق لحیه و یا همان ریش تراشی موضوعی است که در فقه اسلامی …