استفتائات شکار و صید – آیت الله مکارم شیرازی

استفتائات شکار و صید – آیت الله مکارم شیرازی

در این مقاله قصد داریم به استفتائات شکار و صید که توسط مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی آیت الله مکارم شیرازی به آن ها پاسخ داده شده است بپردازیم. اگر که در این باره سوالی دارید با ما همراه باشید شاید جزو سوالاتی که به آن ها پرداخته ایم باشند.

استفتائات شکار و صید

 • اگر که حیوانی سر بریده شود و بچه ای از شکمش بیرون بیاورند آن بچه در چه صورتی حلال است؟

در صورت سر بریدن یا شکار حیوان اگر که بچه زنده ای بیرون آورده شود اگر که به دستور شرع سر بریده شود حلال و در غیر این صورت حرام است. ولی اگر آن چه حین شکار یا سر بریدن مادر در شکم او مُرده باشد حلال است به شرط آن که خلقت بچه کامل شده باشد.

 • شکار لهوی چیست؟

مقصود این است که برای سرگرمی نه کسب روزی به شکار می روند. این کار گناه است و آن سفر، سفر حرام است. البته شکار ماهی در این حکم داخل نیست.

 • اگر که حیوان حلال گوشت وحشی با اسلحه شکار شود آن گوشت حلال است؟

حیوان حلال گوشت وحشی و حیوان حلال گوشت اهلی که بعدا وحشی شده است، اگر که با اسلحه شکار شود حلال خواهد بود.

 • در چه صورتی شکار کردن حیوان وحشی باعث حلال شدن گوشت آن می شود؟

حیوان حلال گوشت وحشی در صورتی با شکار حلال می شود که توانایی فرار را داشته باشد. پس بچه آهو یا بچه کبک که امکان فرار ندارد با شکار شدن گوشتش حلال نمی شود.

 • شکار در شب دارای چه حکمی است؟

در شب شکار کردن کراهت دارد.

 • خوردن گوشت حیوان حلال گوشت اهلی که شکار شده حلال است؟

حیوان حلال گوشت اهلی را اگر که شکار نمایند حلال نمی گردد. علاوه بر این برای حلال گوشت وحشی که به سبب تربیت اهلی شده نیز چنین است.

 • اگر که حیوانی با سنگ و چوب و مانند آن دو نیم کنند گوشت آن در چه صورتی حلال است؟

هر زمان به وسیله دام، چوب، سنگ یا هر چیز دیگری که شکار با آن صحیح نیست حیوانی به دو قسمت شود، بخشی که سر و گردن ندارد در هر صورت حرام است و اما بخشی که داری سر و گردن است اگر که هنوز زنده است و سر آن را بر اساس شرع ببُرند، حلال است.

شکار پرنده
شکار پرنده
 • خرید گوشت شکار با اسلحه که به صورت درست ذبح شده است دارای چه حکمی است با توجه به این که از نظر محیط زیست ممنوع است؟

حرام نیست اما می بایست او را از تکرار این کار منع نمود.

 • حیوانی که در اثر شکار از بین می رود در چه صورتی حلیت دارد؟

اگر که زمان برای رسیدن و سر بُریدن کافی نباشد و گلوله بدنش را مجروح نماید و خونی از آن آمده، حلیت دارد. البته مشروط به اینکه دیگر شرایط مانند بردن نام خداوند در زمان شکار و مسلمان بودن شکار کننده نیز در آن جمع باشد. در صورتی که زمان برای سر بریدن وجود داشته باشد اما در ذبح کوتاهی شود حرام است.

 • شکار کردن حیواناتی که در شب بر فرار قدرت ندارند دارای چه حکمی است؟

این کار جایز نیست.

 • اگر که برای شکار کردن پرنده تله گذاشته شود و پرنده در آن بیفتد و بمیرد گوشتش حلال است؟

اگر که زنده باشد و آن را ذبح کنند، حلال خواهد بود.

 • حکم شکار ولو اگر که با بهانه سرگرمی باشد چیست؟

اگر که شکار برای نیاز زندگی و کسب و کار است و بر اساس ضوابط انجام گیرد شرعا جایز است اما شکار کردن به عنوان تفریح و سرگرمی هر چند گوشتش مصرف شود شرعا حرام است. به همین جهت در چنان سفری که سفر حرام است نماز و روزه تمام خواهد بود. البته خوردن گوشت شکاری که احکام شکار رعایت شده موردی ندارد. ناگفته نماند که صید ماهی به نیت تفریح مانعی ندارد و مشمول این حکم نمی گردد.

 • اگر که حیوانی را دو نفر شکار کنند و یکی از آن دو نفر کافر باشد و یا یک نفر نام خداوند را نبرد آن حیوان دارای چه حکمی است؟

اگر که شکار توسط دو نفر انجام شود و یکی از آن دو نفر کافر باشد یا یکی از آن دو نام خداوند را عمدا نبرد آن حیوان بنابر احتیاط واجب حرام خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *