عکس هایی از غرفه موسسه معراج النبی در پانزدهمین نمایشگاه قرآن و عترت استان خوزستان

حضور برخی از اعضای کم بینا همراه خانواده

در پانزدهمین نمایشگاه قرآن و عترت استان خوزستان، غرفه ای به اتحادیه موسسات قرآنی استان …