تفسیر سوره مبارکه ضحی – بخش سوم

سوره ضحی

در این نوشتار و در ادامه دو مطلب قبلی که در آن‌ها به تفسیر هفت …

داستان قرآنی باغ‌دار مغرور سوره کهف

باغدار

در سوره مبارکه کهف علاوه بر این‌که خداوند متعال به سرگذشت «یاران غار» به تفصیل …