تفسیر سوره مبارکه کافرون

بت پرستی

سوره مبارکه کافرون صد و نهمین سوره قرآن کریم می باشد که در شهر مکه …

شأن نزول و فضیلت سوره کافرون

سوره کافرون صد و نهمین سوره قرآن مجید کافرون نام دارد. این سوره در شهر …