حدیث با موضوع استهزا و تمسخر | احادیث موضوعی

خنده تمسخر

در این مطلب احادیث نقل شده از رسول اکرم (ص) و امامان معصوم (ع) را …