حکم استفاده از وسایل جنسی در روابط زناشویی

حکم استفاده از وسایل جنسی در روابط زناشویی

امروزه وسایل جنسی و مصنوعی (اسباب بازی جنسی و …) بی شماری ساخته و به …