راهکارهای جزء شانزدهم قرآن کریم

قرآن کریم

در این نوشتار به بیان برخی از راهکارهای جزء شانزدهم قرآن کریم برای داشتن یک حیات طیبه در این دنیا و یک عاقبت نیکو در سرای آخرت که محل برداشت آنچه در این دنیا کاشته است، می پردازیم چرا که گندم از گندم بروید، جو ز جو[1]. پس هر عملی، عکس العملی دارد که در خور و زیبنده همان عمل است و چه خوب است اگر که آدمی بر پایه آنچه که خداوند متعال به وسیله فرشته وحی خود و رسول برگزیده اش به انسان ها منتقل کرده عمل نموده و رفتار کند. زیرا که بدون شک عکس العملی نیکوتر و بهتر دریافت خواهد کرد …

نکته: جزء شانزدهم قرآن کریم بر اساس ترتیب کنونی سوره ها دربردارنده بخش انتهایی سوره کهف، تمامی سوره مریم و کل سوره طه است.

راهکارهای جزء شانزدهم قرآن مجید

 • حیات آدمی مملوء از امتحان است. خدای متعال گاه چیزی را از آدمی می گیرد و گاه نیز چیزی را به او عطا می کند و در این ها حکمتی نهفته است که بسیاری از آن ها را ما نمی دانیم. در آیه 81 سوره کهف خدای متعال به همین موضوع اشاره می کند و این امر را بیان می کند که اگر چیزی از مومن به وسیله الله تعالی ستانده شد، بهتر از آن به او عطا می گردد.
 • گاه آ دمی آنقدر خدا را می خواند و پاسخی البته به دلخواه نمی شنود که مایوس می گردد. در آیه چهارم سوره مریم خداوند به عدم نا امید شدن از درخواست نمودن از حق تعالی اشاره می کند.
 • خداوند قادر متعال است. او اگر که بخواهد و اراده نماید غیر ممکن را ممکن می سازد[2].
 • آدمی همواره و در طی دوران زندگی خود در موقعیت گناه های مختلف از دروغ گرفته تا غیبت و افترا قرار می گیرد. خدای متعال در آیه 18 سوره مریم توصیه می کند که انسان در موقعیت معصیت و گناه به خداوند پناه ببرد.
 • این عبارت را شنیده اید که از تو حرکت و از خداوند برکت. مفهوم و مقصود این عبارت در آیه 25 سوره مریم آمده است. خداوند در آنجا فرموده که خداوند عنایت می کند ولی تو نیز تکانی بخور. در واقع اگر چه خداوند عنایت و برکت ارزانی می دارد اما انسان نیز باید خود تلاش کند.
 • در آیه 32 سوره مریم خدای متعال توصیه به عدم نافرمانی انسان و زورگو بودن کرده است.
 • در آیه 55 سوره مریم خدای متعال به اقامه نماز و دادن زکات سفارش کرده است. در واقع خداوند امر نموده که آدمی خانواده خود را به این دو کار واجب شرعی فرمان دهد.
زکات
زکات
 • تباه کردن نماز و پیروی از هوا و هوس کار افرادی است که گمراه شده اند[3] .
 • طبق آیه 62 سوره مریم بهتر است که آدمی در دو وقت صبح و شام غذا تناول کند.
 • در آیات دوم و سوم سوره طه به این موضوع اشاره شده است که قرآن کریم برای به رنج افتادن نیست و برای پند گرفتن می باشد.
 • در قرآن کریم حتی به نحوه ارتباط گرفتن با دشمن نیز اشاره شده است. در آیه 44 سوره طه این موضوع ذکر شده که با دشمن نخست به نرمی سخن بگویید. این کار ممکن است باعث پند گرفتن او شود (قطعا اگر که پند گیرد از درگیری هایی که ممکن بود در ادامه ایجاد شوند جلوگیری می شود).
 • خدای متعال در بسیاری از آیات قرآن به موضوع آمرزش پس از توبه و پشیمانی اشاره می کند. یکی از آن آیات آیه 82 سوره طه است. در این آیه خدای متعال بیان می دارد که آنکه توبه نماید و ایمان آورده، کار نیک کند را مورد آمرزش خود قرار می دهد.

منابع:

[1] می تواند بر گرفته از آیه 7 سوره اسراء باشد.

[2] سوره مریم، آیه 8

[3] سوره مریم، آیه 59

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *