مسابقه شماره ۴ موسسه معراج النبی | مسابقه ماهانه

مسابقه شماره 4 موسسه معراج النبی

مسابقه شماره ۴

این مسابقه بنا بر برنامه عمومی گروه، پایان هر ماه قمری برگزار …

اصحاب سبت (داستان های قرآنی)

تبدیل شدن برخی انسان ها به میمون در داستان اصحاب سبت

قرآن کریم سراسر اعجاز می باشد و در آیه به آیه آن پند، اندرز و …

۶ داستان کوتاه و پندآموز از زندگی پیامبر مهربانی ها

داستان صبر پیامبر و مسلمان شدن شخص یهودی

وجود مبارک حضرت محمد (ص) مملو از صفت های عالی و پسندیده انسانی است، از …