داستان آغاز نبوت و رسالت موسی (ع) – بخش سوم

معجزه حضرت موسی (ع) | آغاز نبوت و رسالت موسی (ع)

در این مطلب به ادامه داستان آغاز نبوت و رسالت موسی علیه السلام که در …

آغاز نبوت و رسالت موسی علیه السلام – بخش اول

عصای حضرت موسی علیه السلام

حضرت موسی علیه السلام از رسولان بزرگ و الو العزم الهی است که در قرآن …