شرح و تفسیر سوره مبارکه قارعه – بخش دوم

سوره قارعه

سوره مبارکه قارعه صد و یکمین سوره قرآن مجید بر اساس ترتیب کنونی است که …

شرح و تفسیر سوره مبارکه قارعه – بخش اول

قیامت

سی امین سوره ای که بر پیامبر اکرم (ص) نازل شده، سوره قارعه می باشد. …

شأن نزول و فضائل سوره مبارکه قارعه

قرآن کريم

سوره مبارکه قارعه از دیگر سوره های قرآن کریم می باشد که در این مطلب …