فضائل و شأن نزول سوره علق

سوره مبارکه علق

علق، یکی دیگر از سوره‌های قرآن کریم است که از نوزده آیه کوتاه تشکیل شده …