شأن نزول و فضائل سوره مبارکه قارعه

قرآن کريم

سوره مبارکه قارعه از دیگر سوره های قرآن کریم می باشد که در این مطلب …

فضیلت و شأن نزول سوره مبارکه هُمَزه

وای بر عیب جوی هرزه زبان

صد و چهارمین سوره قرآن کریم، هُمَزه نام دارد. هُمَزه به معنای عیب جو و …

فضیلت و شأن نزول سوره مبارکه قریش

قرآن مجید

سوره مبارکه قریش صد و ششمین سوره از سوره های قرآن کریم است که دارای …

شرح و تفسیر سوره ماعون – بخش دوم

سوره ماعون

صد و هفتمین سوره مبارکه قرآن مجید، ماعون نام دارد. این سوره دارای هفت آیه …