داستان قرآنی سلیمان نبی (ع) و مورچه

سوره نمل

سلیمان نبی علیه السلام از انبیاء بزرگ الهی است که خداوند متعال برای هدایت قوم …

داوری سلیمان نبی (ع) در دوران حکومت داوود پیامبر

قصه های قرآنی

حضرت داوود و سلیمان نبی علیهم السلام دو تن از انبیأ الهی‌‌اند که خداوند برای …

حضرت سلیمان و ملکه سبا – بخش دوم

ملکه سبا

در مطلب «حضرت سلیمان و ملکه سرزمین سبا – بخش اول» بخشی از …