برخی از کرامات سید الساجدین علیه السلام

امام سجاد علیه السلام

پنجم ماه شعبان سال 38 هجری قمری است، به گمانم روزه گرفته بود آن هم …