سرگذشت حضرت ایوب علیه السلام – بخش دوم

حضرت ایوب

در این مطلب به ادامه سرگذشت حضرت ایوب که در مطلب «داستان سرگذشت حضرت

داستان سرگذشت حضرت ایوب (ع) – بخش اول

أیوب نبی

ایوب نبی یکی از پیامبران الهی است که سرگذشت آن در قرآن کریم و در …