تفسیر سوره مبارکه قدر – بخش دوم

قرآن کریم

سوره مبارکه قدر از پر فضیلت‌ترین سوره‌های قرآن مجید می‌باشد. این سوره متشکل از پنج …