تخریب خانه خدا توسط حضرت مهدی (عج)!!

محل زندگی حضرت مهدی (عج)

تخریب خانه خدا توسط حضرت مهدی (عج) یکی از اشکالاتی است که دشمنان مذهب تشیع …