مختار بن ابو عبید ثقفی ، بهشتی است یا جهنمی؟!

مختار بن ابو عبید ثقفی از اهالی طائف و از تابعین بوده که رهبری یکی …

حدیث با موضوع بهشت و جهنم | احادیث موضوعی

بهشت و جهنم

در این مطلب احادیث معتبر روایت شده از معصومین (ع) درباره موضوع بهشت و جهنم …