آشنایی با فرقه انحرافی بابیت – بخش دوم

علی محمد شیرازی | بابیت

آشنایی و شناخت پیدا کردن درباره فرقه های انحرافی در دوران غیبت امام زمان (عج) …

آشنایی مختصر با فرقه ی انحرافی بابیت – بخش اول

فرقه های ایجاد شده در مذهب تشیع

در دوران غیبت حضرت مهدی (عج) شناختن فرقه های انحرافی که در صدد معرفی خود …