انگشتر به دست کردن، فضائل آن و نقوش انگشتری معصومین (ع)

انگشتر عقیق در اسلام

انگشتر یا انگشتری را می توان از جمله زینت‌هایی دانست که در دین مبین اسلام، …