بیانات آیت الله بهجت (ره) در ارتباط با امام مهدی (عج)

بیانات آیت الله بهجت (ره) در ارتباط با امام مهدی (عج)

در این نوشتار برخی از بیانات آیت الله بهجت (ره) در ارتباط با امام مهدی …