مسلمانی عبدالله – مناظرات امام جعفر صادق (ع)

مناظرات امام جعفر صادق (ع)

هشام از اصحاب و شاگردان زیرک امام ششم، امام جعفر صادق (ع) بود. در روزی …

داستان شأن نزول سوره عبس- روی گردانی از شخص نابینا

داستان شأن نزول سوره عبس

چهره در هم کشید و روی گردان شد[۱] … و در هر یک از …

داستان ازدواج پیامبر (ص) با حضرت خدیجه (س)-بخش اول

داستان ازدواج پیامبر (ص) با حضرن خدیجه

خداوند متعال همسری برتر از او را به من نداد. آن هنگام که مردم مرا …