محتوای اینستاگرام 9 خرداد ۱۴۰۰

اصطلاحات علم تجوید بینیه
اصطلاحات علم تجوید بینیه

🟠آشنایی با اصطلاحات مهم علم تجوید

🔸️حروف بینیه

حروف بینیه به حروفی اطلاق می گردد که میانه و حد فاصل شدت و رخوت هستند زیرا این حروف نه با شدت بسیار ادا می گردند نه همانند حروف رخوت با سستی تلفظ می شوند.
حروف بینیه هفت حرف هستند که حروف نون، واو، ر، عین، لام، میم و ی را شامل میشوند.