محتوای اینستاگرام 20 خرداد ۱۴۰۰

حروف حلق
حروف حلق

 

🟠آشنایی با اصطلاحات مهم علم تجوید

🔸️حروف حلق

شش حرف همزه، ه، ع، ح، غ و خ را حروف حلقی گویند زیرا مخرج آن ها گلو یا همان حلق می باشد.
حروف همزه و ه از اول و ابتدای گلو، عین و حاء از میان حلق و غین و خاء از آخر و انتهای گلو تلفظ می گردند.