محتوای اینستاگرام 14 بهمن ۱۴۰۰

خفاء
خفاء

 

🟡آشنایی با اصطلاحات مهم علم تجوید
▫️خفا
واژه خفا به معنای #نهان گشتن یا پنهان شدن است و از میان تمام حروف، حرف «هاء» و حروف مَد را جزو این گروه دانسته اند به این دلیل که حرف «هاء» دارای ویژگی ها و صفات، همس، رخوت، #سکون و استفال می باشد و حروف مَد از صفات استفال و سکون برخوردار می باشد و در زمان ادا نمودن آن ها به دلیل سبُکی زیادی که دارند این‌گونه به نظر می رسند که پنهان و مخفی شده اند. به همین دلیل در مواضع و موقعیت هایی که پیش و پس از حرف «هاء» ضمیر متحرک باشد، آن را با اشباع و حروف مَد را نیز به مَد می خوانند تا این ویژگی از حروف گفته شده سلب نشود و مخفی نگردد.

گفته شده که #خفاء نیز جزو صفات عارضی حروف می باشد