محتوای اینستاگرام ۲4 تیر ۱۴۰۰

غنه
غنه

🔵 آشنایی با اصطلاحات مهم علم تجوید

🔹️غنه

#غنه در واقع به #صدا و آوایی اطلاق می گردد که از بینی و زبان کوچک خارج شده است.
در #علم_تجوید به برخی از #حروف_الفبا حروف غنوی می گویند که عبارتند از: حرف میم ساکن، نون ساکن و تنوین.