عملکرد شش ماهه اول سال ۱۳۹۹ موسسه معراج النبی

سایت موسسه معراج النبی استان خوزستان

عملکرد شش ماهه اول سال ۱۳۹۹ موسسه فرهنگی

قرآن و عترت معراج النبی استان خوزستان

۱- راه اندازی صفحه اینستاگرام و وب سایت موسسه و گسترش فعالیت ها در فضای مجازی


۲- بارگذاری مطالب دینی و مذهبی (اعم از متن، صوت، عکس و فیلم)، طبق برنامه آموزشی هدفمند شامل:

سایت موسسه معراج النبی استان خوزستان
عملکرد شش ماهه اول سال ۱۳۹۹ موسسه معراج النبی استان خوزستان

الف. احادیث موضوعی در بیش از پانزده موضوع.
ب. انعکاس بیش از دوازده داستان از قرآن کریم.
پ. بیان اصول و فروع دین مبین اسلام.
ت. شرح و ترجمه دو دعای اول صحیفه سجادیه و ده حکمت اول نهج البلاغه.
ث. بیان فضیلت، ترجمه و تفسیر ۸ سوره آخر قرآن کریم.
ج. بیان راهکار هایی در خصوص آموزش حفظ قرآن کریم، مرور، تجوید و انواع قرائت ها.
چ. ارائه مباحثی در باب انتظار و مهدویت شناسی.
ح. همچنین بیان مطالب در مناسبت های مختلف (ملی و مذهبی) و زندگی نامه بزرگان دین و وقایع تاریخی.
۳- اجرای بیش از ۱۰ مسابقه در مناسبت های مختلف از مطالب فوق الذکر.
۴- برگزاری شش دوره ختم قرآن کریم به صورت مجازی در منازل.

طرح ختم قرآن
طرح ختم قرآن

۵- اعطای هدایایی به رسم یادبود به برگزیدگان مسابقات و شرکت کنندگان در ختم مجازی قرآن کریم.
۶- گرامیداشت زادروز قرآن آموزان و نیز کمک مالی در اندازه توان به اعضای کم برخوردار.
۷- راه اندازی کتابخانه الکترونیکی و خط بریل، جهت بهره برداری قرآن آموزان.

سایت موسسه معراج النبی