آقای مهدی علیمی

معرفی اعضای موسسه معراج النبی استان خوزستان

آقای مهدی علیمی

معرفی جناب آقای مهدی علیمی

جناب آقای مهدی علیمی متولد ۱۱ دِی ۱۳۶۲ هجری شمسی، نابینا، متاهل، صاحب فرزند، ساکن شهرستان اهواز هستند و حافظ پانزده جزء از قرآن کریم می‌باشند.

ایشان تا کنون چهار بار در آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن کریم شرکت نموده اند.

سال ۹۳ در رشته حفظ ۵ جزء، سال ۹۴ در رشته حفظ ده جزء، سال ۹۶ در رشته حفظ سوره های منتخب واقعه و مُلک و سال ۹۷ هجری شمسی در رشته حفظ ۱۵ جزء، که هر چهار بار نمره قبولی کسب نمودند.

مدارک و گواهینامه ها:

گواهی حفظ سوره های منتخب (واقعه و ملک)
گواهی حفظ سوره های منتخب (واقعه و ملک)

 

گواهینامه پایان دوره آموزشی حفظ 5 جزء
گواهینامه پایان دوره آموزشی حفظ 5 جزء

 

گواهینامه پایان دوره آموزشی حفظ 10 جزء
گواهینامه پایان دوره آموزشی حفظ 10 جزء

 

موسسه معراج النبی