انحصار یاران امام مهدی (عج) در 313 نفر، تبعیض نیست؟!

313 یار امام زمان

در روایت های بسیاری که در کتب شیعه و اهل سنت آمده‌اند یاران امام مهدی …