برخی از کرامات سید الساجدین علیه السلام

امام سجاد علیه السلام

پنجم ماه شعبان سال 38 هجری قمری است، به گمانم روزه گرفته بود آن هم …

شرح و تفسیر دعای سوم صحیفه سجادیه (بخش سوم)

دعای سوم صحیفه سجادیه

در این مطلب به ادامه شرح و تفسیر دعای سوم صحیفه سجادیه خواهیم پرداخت.

بخش