مهمان برادر – داستانی از زندگانی امام علی علیه السلام

امام علی علیه السلام

بیش از 25 سال از رحلت پیامبر (ص) گذشته بود و مدت کمی از خلافت …