تفسیر سوره زلزله – بخش دوم

فمن یعمل مثقال ذرّة خیرا یره

زلزله یا زلزال از سوره‌های جزء سی‌ام قرآن کریم و نود و سومین سوره‌ای است …