داستان قرآنی ذو القرنین – بخش اول

داستان ذوالقرنین

و از تو (ای پیامبر (ص)) درباره ذو القرنین [۱] می‌پرسند، بگو که من به …