شرح دعای سیزدهم صحیفه سجادیه-بخش دوم

شرح دعای 13 صحیفه سجادیه

در این نوشتار و در ادامه مطلب «شرح دعای 13 صحیفه سجادیه-بخش اول» …

شرح دعای 13 صحیفه سجادیه-بخش اول

شرح دعای 13 صحیفه سجادیه

دعای 13 صحیفه سجادیه یکی دیگر از دعاهای منقول از حضرت زین العابدین علیه السلام …