دعای نهم صحیفه سجادیه – بخش دوم

دعای نهم صحیفه سجادیه

در این نوشتار و در ادامه مطلب قبلی که شرح برخی از فرازهای دعای نهم …

دعای نهم صحیفه سجادیه – بخش اول

دعای نهم صحیفه سجادیه

دعای نهم صحیفه سجادیه یکی دیگر از دعاهای مأثور حضرت زین العابدین علیه السلام است …