دعای نهم صحیفه سجادیه – بخش اول

دعای نهم صحیفه سجادیه

دعای نهم صحیفه سجادیه یکی دیگر از دعاهای مأثور حضرت زین العابدین علیه السلام است …