ده نصیحت لقمان حکیم به فرزندش

لقمان حکیم

خداوند متعال در قرآن کریم به شخصیت‌ها و اقوام بسیاری اشاره کرده است که لقمان …