شرح حکمت سی و دوم نهج البلاغه – نیکوکار و بدکار

حکمت سی و دوم نهج البلاغه

در این نوشتار به شرح حکمت سی و دوم نهج البلاغه که در آن مولای …